Slovenski esperantisti dobri recitatorji v Bjelovarju

Od 21. do 23. oktobra 2016 je potekala v počastitev 260-letnice Bjelovara na Hrvaškem prireditev pod naslovom "Esperantisti Bjelovara svojemu mestu". V okviru te, izjemno dobro organizirane prireditve, ki jo je pripravilo Esperantsko društvo Bjelovar, v sodelovanju z Mestnim muzejem iz Sente in ob izjemni podpori Mestne občine Bjelovar (to je bilo čutiti v dveh izjemno doživetih in motivacijskih nagovorih njihovega župana), je bil izveden tudi "4. recitatorski natečaj esperantske poezije", kjer je sodelovalo tudi "Združenje predavateljev esperanta Zagreb".

S Čateža ob Savi sva bila prisotna esperantista Anton in Reneja Mihelič, z recitacijama pesmi Ivane Vatovec "Mi scias" (Jaz vem) in "Blanka pejzaĝo (Bela krajina). Pesmi je v esperanto prevedla avtorica sama, prevoda pa je revidiral Vinko Ošlak, naš prijatelj, znani slovenski publicist, prevajalec in esperantist, živeč v Celovcu. Iz Kranja je sodelovala predsednica Esperantskega društva Ljubljana, Marija Nikolaja Rožej, s pesmijo makedonskega pesnika Slavka Janevskega (prevod Božidar Vančik) "Amon por la amo" (Ljubezen za ljubezen). V Bjelovar je šel z nami tudi naš prijatelj, esperantist Davorin Jurač, s Prevalj na Koroškem.

Bjelovarski prijatelji so nas 22. oktobra, popoldne pričakali z dobrodošlico in brezplačnim poznim kosilom, v restavraciji "Glamur", v Bjelovaru, kjer smo Josipu Pleadinu, glavnemu organizatorju prireditve in neumornemu esperantskemu delavcu ter Aranki László, sekretarki Esperantskega društva "Tibor Seklej" iz Subotice in naši veliki prijateljici, izročili nekaj osebnih daril, ki jih je pripravila Reneja. Za posebno razstavo, ki bo organizirana prihodnje leto, avgusta, v Bjelovaru, v okviru 6-dnevne mednarodne prireditve "INTER-FEST", pa smo Pleadinu podarili 2 ABC-knjigi , ki jih uporabljajo v slovenskih osnovnih šolah. Zvečer smo si brezplačno ogledali lep koncert folklornih skupin češke manjšine iz Bjelovarja in iz Velikega Trojstva.

Prenočili smo v lepo urejenem, nekaj kilometrov oddaljenem lokalu "Sobe Mrak" in nato v nedeljo, 23. oktobra, zajtrkovali skupaj z vdovo pokojnega velikega popotnika in esperantista Tibora Sekelja, gospo esperantistko Eržiko Sekelj, radijsko novinarko in esperantistko iz Kitajske, Yu Jianchao, že omenjeno Aranko László in s sorodnico Tiborja Seklja sorodnico iz Beograda.

V Mestnem muzeju smo najprej prisostvovali odprtju razstave predmetov iz Avstralije in Papua Nove Gvineje "Peščica sveta" (Manpleno da mondo), kot darila zbirki "Tibor Sekelj", Mestni muzej Senta. Sledil je simpozij "Omaž Tiboru Seklju" z referati in razpravami o poeziji in vsestranskem življenju tega velikega publicista, potopisca in esperantista. Posebej opažen je bil referat "Tibor Sekelj na Kitajskem" (Tibor Sekelj en Ĉinio), ki ga je predstavila že omenjena Yu Jianchao.

Za našo skupino je bil najzanimivejši NATEČAJ ESPERANTSKE POEZIJE, kjer sem prisotne pozdravil v imenu slovenskih esperantistov in pred recitacijo pesmi "Mi scias" na kratko predstavil Belo krajino, ki je pomenila navdih avtorici Ivani Vatovec, predvsem pri pesmi "Blanka pejsaĝo", ki jo je za menoj recitirala Reneja. Za nama je pesem "Amon por la amo" recitirala Nika. Natečaj je bil razdeljen na tri dele: za učence osnovnih šol, dijake srednjih šol in študente ter za odrasle.

Po kosilu, v restavraciji "Golub" in predstavitvi pesniške zbirke domače pesnice Milice Ježovite, "Miniature", je sledila podelitev priznanj vsem sodelujočim na natečaju ter medalj, pokala in knjižnih nagrad najboljšim recitatorjem esperantske poezije.
Tudi mi trije nastopajoči smo prejeli lepa priznanja, meni pa sta pripadla tudi BRONASTA MEDALJA za osvojeno 3. mesto v kategoriji "odrasli" in kupček esperantske literature. Slednje smo dobili samo tisti, ki smo prejeli pokal in medalje.
Medalja in knjižna nagrada mi veliko pomenita, prireditev pa si bom zapomnil tudi po veselem druženju, tako z že poznanimi prijatelji-esperantisti, kakor tudi po spoznanju nekaterih novih.

Esperatskemu društvu Bjelovar smo izročili Ošlakove prevode pesniške zbirke Srečka Kosovela "En la ora boato" (V zlatem čolnu) in knjige John Bunyan "La progresado de l' pilgrimanto" (Napredovanje romarja). Slednje smo podarili tudi Mestnemu muzeju Senta in Esperantskemu društvu "Tibor Sekelj" Subotica.

Iskrena hvala za izjemno organizacijo in enkratno gostoljubje organizatorjev dogodka, predvsem Društvu esperantistov Bjelovar, Združenju predavateljev esperanta Bjelovar in Mestni občini Bjelovar.

Anton Mihelič