Prevodi iz esperanta v slovenščino

Damorujevo življenje / Trailokyanath Mukhopadhyay ; [iz esperanta v slovenščino prevedel in spremno besedo napisal Vinko Ošlak]. - Maribor : Inter-kulturo, 2010 (Zagreb : Izvori). - 144 str. ; 25 cm. Izv. stv. nasl.: Damoručorit; prevedeno iz esp. ISBN 978-961-6075-25-1. COBISS.SI-ID 64133121.

Zamenhofova ulica : [(napisano po pogovorih z dr. L. C. Zaleski-Zamenhofom)] / Roman Dobrzyński ; [iz esperanta prevedel Vinko Ošlak]. - Maribor : Inter-kulturo, 2005 ([Bistrica ob Dravi] : Babič). - 283 str. ; 20 cm. Prevod dela: La Zamenhof-strato. - 250 izv. - Bibliografija: str. 276-281. COBISS.SI-ID 55396097.

Mednarodni jezik : realna ali nerealna utopija? / Ludvik Lazar Zamenhof ... [et al.] ; [prevedel [in] uredil Vinko Ošlak]. - Ljubljana : Orbis, 2003 ([Ljubljana : Euroadria]). - 160 str. ; 21 cm. Bibliografija: str. 156-157. ISBN 961-6372-25-4. COBISS.SI-ID 127084800.

Gandhijevo življenje / Edmond Privat ; (iz esperanta prevedel Vinko Ošlak). - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, cop. 1997. - 180 str. ; 18 cm. - (Zbirka Podobe časa ; knj. 10). Prevod dela: Vivo de Gandhi. - Izdano ob 110-letnici mednarodnega jezika esperanta in 50-letnici ustanovitve Republike Indije. ISBN 3-85013-538-1. COBISS.SI-ID 73940.

Lačni kamni : novele in pripovedi / Rabindranath Tagore ; [prevedel iz esperanta in angleščine Vinko Ošlak ; ilustriral Miroslav Šuput]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1988. - 155 str., [16] str. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej). 5.000 izv. - Tagorejeva kratka proza / Vlasta Pacheiner-Klander: str. 135-144. - Mednarodno in svetovno / Vinko Ošlak: str. 145-[156]. COBISS.SI-ID 22935553.

Zamenhof, oče esperanta / Marjorie Boulton ; [prevedel Franc Šrimpf]. - 1. izd. - Maribor : Obzorja, 1987 (Maribor : Večer). - 272 str., [4] str. pril. ; 22 cm. - (Veliki ljudje ; 58). Prevod dela: Zamenhof, creator of esperanto. - Nasl. v kolofonu: Zamenhof - oče esperanta. - 1.500 izv. - Predsodki in dejstva v mednarodnem jeziku esperantu / Vinko Ošlak: str. 261-272. ISBN 86-377-0229-5. COBISS.SI-ID21995777.

Nepal odpira vrata / Tibor Sekelj ; [iz esperanta prevedel Boris Grabnar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1960 (v Ljubljani : Blasnikova tiskarna). - 208 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Globus : zbirka potopisov, monografij, dnevnikov in življenjepisov slavnih raziskovalcec [!] ; 23). COBISS.SI-ID 3939841.

Sedaj vem, kaj je radio / v esperantu spisal E. Aisberg ; prosto prevedel Leopold Andrée. - V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1932. - 81 str. : ilustr. ; 27 cm. Prevajalčev dodatek / L. Andrée: str. [82-83]. COBISS.SI-ID 5404210.

Vsi prevodi iz esperanta v slovenščino v COBISS.SI

Oznake: