Bibliografija

Slovarji

Esperantsko-slovenski slovar = Esperanto-slovena vortaro / Otmar Avsec, Janez Jug, Marija Zlatnar Moe ; [izdala] Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut in Združenje za esperanto Slovenije, Ljubljana =

Oznake: 

Učbeniki

Esperanto po direktni metodi / Stano Marček ; ilustrirala Linda Kuruc Marček ; prevedla Peter Grbec in Janez Jug. - 1. izd. - Ljubljana : Združenje za esperanto Slovenije, 2020.  - 114 str. : ilustr. ; 25 cm.  Prevod dela: Esperanto per rekta metodo.

Oznake: