Organizacije

Najpomembnejše mednarodne organizacije / La plej gravaj internaciaj organizaĵoj

Slovenščina

Združenje za esperanto Slovenije / Slovenia Esperanto-Ligo

Grablovičeva ulica 28, 1000 Ljubljana

e-pošta info@esperanto.si

http://www.esperanto.si/

 

Esperantsko društvo Ljubljana / Esperanto-Societo Ljubljana

Trebinjska 14, 1000 Ljubljana

e-pošta  info.ljubljana@esperanto.si

 

Esperantsko društvo Maribor / Esperanto-Societo Maribor

Pod vinogradi 4, 2351 Kamnica

e-pošta info@esperanto-maribor.si

http://esperanto-maribor.si/

 

Kulturno društvo Slovenj Gardec / Kultura Societo Slovenj Gradec

Esperantska sekcija / Esperanta sekcio

Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec

 

Državne organizacije

Esperantske organizacije po svetu /  Esperanto-organizoj tra la mondo.

Splošne / Ĝeneralaj

strokovne // fakaj

območne // regionaj

Mednarodne esperantske organizacije na spletu