O esperantu

Slovenščina
  • Je jezik, ki omogoča sporazumevanje med ljudmi iz različnih delov sveta. Esperanto, v rabi že več kot 118 let, se je izkazal kot jezik, s katerim je mogoče izraziti vsako človeško misel.
  • Mednaroden in nevtralen. Esperanto ni vezan na nobeno državo ali narod. Je last vseh, ki ga govorijo, in je most med različnimi kulturami.
  • Lahek je! Esperanto ima enostavno, pravilno in zelo preprosto strukturo, in slovar z besedami v mednarodni rabi. Zaradi tega se ga lahko naučiš veliko hitreje kot druge jezike - znanstvene študije kažejo, da do desetkrat hitreje.
  • Pridobi si prijatelje po vsem svetu, tudi v najbolj oddaljenih džavah in kulturah, in si dopisuj z njimi. Potuješ lahko s pomočjo programa "Pasporta Servo", ki ima sodelavce v 70 državah. Ti so te pripravljeni gostiti, pogosto zastonj, in ti pokazati svoje mesto ali pokrajino.
  • Srečaj se z drugimi govorci esperanta: v domačem kraju, državi ali v svetu, na mednarodnih kongresih, konferencah in drugih srečanjih. Vsak obisk v takem mednarodnem okolju je nepozabljivo doživetje.
  • Spoznaj druge kulture s tem mednarodnim jezikom. V esperantu izhajajo izvirne in prevedene knjige o različnih temah ter revije in časopisi. Tudi po radiu ga lahko poslušaš vsak dan.
  • Tečaji in učbeniki. Krajevna društva za mednarodni jezik organizirajo večerne tečaje esperanta. V knjigarnah si lahko kupiš vadnice in slovarje. Tudi na internetu se ga lahko učiš (za zdaj še ne v slovenščini).
  • Pridi v stik z esperantom: piši na naslov Združenja za esperanto Slovenije.