Proslava ob Zamenhofovem dnevu

DPD Svoboda Ptuj, Sekcija za mednarodni jezik esperanto, prireja osrednjo slovensko proslavo v počastitev Ludvika L. Zamenhofa na temo JEZIKOVNE čLOVEKOVE PRAVICE, ki bo v soboto 16. decembra 2006 ob 10. uri v veliki dvorani Narodnega doma na Ptuju, Jadranska ulica 13.

Strani