Tečaj esperanta na FF v Ljubljani

Tečaj mednarodnega jezika esperanto bo potekal ob sredah od 8:00 do 8:45 v predavalnici 4 in ob petkih od 09:40 do 10:25 v predavalnici 6 Filozofske fakultete.

Začetek: sreda, 17. oktobra.

Tečaj Esperanta 1 v prvem semestru bo vodila dr. Simona Klemenčič, Esperanta 2 v drugem pa mag. Janez Jug. Cena 30-urnega tečaja: za študente Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje brezplačno, za ostale študente Univerze v Ljubljani, vključno s FF, 83,5 €, za zunanje udeležence 125 €.

Informacije: simona.klemencic@guest.arnes.si ali 041 547 228

Tečaji ne vključujejo preverjanja znanja. Vse, ki že govorite esperanto, pa naj še enkrat spomnim, da lahko preko Centra za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti opravljate izpit iz znanja esperanta. Po opravljenem izpitu dobite uradno potrdilo o stopnji znanja jezika.

Simona Klemenčič

http://spj.ff.uni-lj.si/index.php?id=klemencic&L=4

__._,_.___