Poziv ob svetovnem Dnevu človekovih pravic in Dnevu Ludvika Zamenhofa

Ob bližnjem svetovnem Dnevu človekovih pravic, ki bo 10. decembra, je naša organizacija še posebej pozorna na človekovo pravico do uporabe maternega jezika in pravice do komuniciranja. Pravica do komuniciranja je glede na nekaj tisoč različnih jezikov praviloma zlorabljena s strani velikih in močnejših narodov za jezikovno in kulturno podrejanje ter diskriminacijo manjših narodov.

Strani