Poziv ob svetovnem Dnevu človekovih pravic in Dnevu Ludvika Zamenhofa

Ob bližnjem svetovnem Dnevu človekovih pravic, ki bo 10. decembra, je naša organizacija še posebej pozorna na človekovo pravico do uporabe maternega jezika in pravice do komuniciranja. Pravica do komuniciranja je glede na nekaj tisoč različnih jezikov praviloma zlorabljena s strani velikih in močnejših narodov za jezikovno in kulturno podrejanje ter diskriminacijo manjših narodov.

Vabilo na Zamenhofov dan 2016 v Ljubljani

Esperantsko društvo Ljubljana (EDL) in Združenje za esperanto Slovenije (ZES) vabita vse esperantiste in prijatelje esperanta na proslavo 157. obletnice rojstva tvorca esperanta L. L. Zamenhofa, Dneva esperantske knjige in Svetovnega dneva človekovih pravic, ki bo v soboto, 17. decembra 2016, ob 10.00 uri v prostorih mestne četrtne skupnosti Center na Štefanovi 11 v Ljubljani.

Slovenski esperantisti dobri recitatorji v Bjelovarju

Od 21. do 23. oktobra 2016 je potekala v počastitev 260-letnice Bjelovara na Hrvaškem prireditev pod naslovom "Esperantisti Bjelovara svojemu mestu". V okviru te, izjemno dobro organizirane prireditve, ki jo je pripravilo Esperantsko društvo Bjelovar, v sodelovanju z Mestnim muzejem iz Sente in ob izjemni podpori Mestne občine Bjelovar (to je bilo čutiti v dveh izjemno doživetih in motivacijskih nagovorih njihovega župana), je bil izveden tudi "4. recitatorski natečaj esperantske poezije", kjer je sodelovalo tudi "Združenje predavateljev esperanta Zagreb".

Strani