Proslava ob Zamenhofovem dnevu bo v Slovenj Gradcu

Združenje za esperanto Slovenije in Esperantska sekcija Kulturnega društva Slovenj Gradec vabita vse esperantiste in prijatelje esperanta na proslavo 160. obletnice rojstva tvorca esperanta L. L. Zamenhofa, Dneva esperantske knjige in Svetovnega dneva človekovih pravic, ki bo v soboto, 14. decembra 2019, ob 10.00 uri v prostorih Knjižnice Ksaverja Meška na Ronkovi ulici 4 v Slovenj Gradcu.

Strani