Knjige o esperantu v slovenščini

O mednarodnem jeziku skozi stoletja [Elektronski vir] : prispevek za Konferenco o prihodnosti Evrope / uredil Janez Zadravec. - E-knjiga. - Maribor : Esperantsko društvo, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (V, 51 str.)). Način dostopa (URL): http://esperanto-maribor.si/wp-content/uploads/2021/07/O_mednarodnem_jeziku_skozi_stoletja.pdfISBN 978-961-95456-0-7 (PDF). COBISS.SI-ID 70977027

Ljudje in dogodki v gibanju za mednarodni jezik esperanto v Sloveniji / uredil Janez Zadravec. - Ljubljana : Združenje za esperanto Slovenije, 2007 (Ljubljana : Fora). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dokumenti / Združenje za esperanto Slovenije ; zv. 3). Izdano ob 100-letnici prvih pojavov esperanta v Sloveniji in 70-letnici Zveze esperantistov Slovenije. - 300 izv. - Bibliografija: str. 75. ISBN 978-961-90916-1-6. COBISS.SI-ID 236880384

Gradivo za zgodovino gibanja za mednarodni jezik esperanto v Sloveniji / [uredil] Janez Zadravec. - Ljubljana : Združenje za esperanto Slovenije, 2001 (Ljubljana : Fora). - 72 str. ; 21 cm. - (Dokumenti / Združenje za esperanto Slovenije ; zv. 2). COBISS.SI-ID112013312

Pojasnilo prijateljem o esperantu : (ob 110-letnici mednarodnega jezika in v spodbudo občanom Slovenj Gradca, "mesta miru", pri njihovi odločitvi za prispevek k miru z ustanovitvijo Mednarodnega liceja za mir) / Vinko Ošlak. - Ravne na Koroškem : Voranc, 1997 (Ravne na Koroškem : Odtis). - 114 str. ; 21 cm. COBISS.SI-ID 41901825

Mednarodni jezik esperanto in jezikovna demokracija / [uredil Janez Zadravec s sodelovanjem Ane Ferrer in Janeza Juga ; izdala Zveza društev za mednarodni jezik esperanto Slovenije]. - Ljubljana : Math, 1996 (Ljubljana : Bori). - 43 str. ; 21 cm. - (Dokumenti / Zveza društev za mednarodni jezik esperanto Slovenije ; zv. 1). COBISS.SI-ID 63544576

Oznake: