Članki in poglavja

Znanstveni in strokovni članki

 

Načrtovani sporazumevalni jezik v izmišljenih in v resničnih svetovih / Simona Klemenčič. V: Dialogi. - ISSN 0012-2068. - Letn. 51, št. 10 (2015), str. 15-26. COBISS.SI-ID 39416365 

Zgodnje učenje : zgodnje učenje tujega jezika in esperanto / Alenka Divjak. V: Educa. - ISSN 0353-9369. - Letn. 18, št. 3/4 (jul. 2009), str. 35-40. COBISS.SI-ID 20180279

Novi Babilon / Simona Klemenčič. - Ilustr. V: Življenje in tehnika. - ISSN 0514-017X. - Letn. 59, št. 3 (2008), str. 36-41. COBISS.SI-ID27901229

Esperanto med materinščino in tujimi jeziki : nekaj vidikov jezikovne identitete / Alenka Divjak. V: Anthropos. - ISSN 0587-5161. - Letn. 39, št. 3/4 (2007), str. 223-235. COBISS.SI-ID 247024640

 

Znanstvena in strokovna poglavja

 

Pouk in učenje jezikov za novo solidarnost : primer esperanto = Studying and teaching languages for new solidarity : example: esperanto / Alenka Divjak. V: Management, izobraževanje in turizem / [urednika Aleksandra Brezovec, Janez Mekinc]. - Portorož : Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2011. - ISBN 978-961-6469-58-6. - str. 73-74.COBISS.SI-ID 21554231

Človekove jezikovne pravice in vloga mednarodnega jezika esperanta pri tem / Tomaž Longyka. V: Zbornik prispevkov na posvetu 15. maja 2007 / Posvet o slovenskem jeziku. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2008. - ISBN 978-961-6242-83-7. - Str. 133-138. COBISS.SI-ID 27776045

 

Drugi članki

 

Ob 130-letnici pobuda za uvedbo esperanta v slovenske šole. V: MMC RTV SLO/STA, 26. julij 2017, ob 17.23

Ob 130-letnici esperanta: Najboljši esperantisti so mladi upokojenci. V: Dnevnik, 26. julij 2017

Je nikogaršnji, zato bi bil lahko od vseh / Andrej Praznik. V: Družina. - Letn. 66, št. 14 (2. apr. 2017), str. 27.

Kako zveni Doberdob v esperantu? V: MMC RTV SLO/STA, 9. december 2016, ob 15.03

Ni lernas esperanton : o esperantu Meta Duhovnik in Ostoj Kristan. V: Ženska. - Letn. 2, št. 9 (sep. 2016), str. 28-299.

Število govorcev esperanta narašča: Ĉu vi ridas?. V: Dnevnik, 31. julij 2015.

 

Slovenščina