Učbeniki

Esperanto po direktni metodi / Stano Marček ; ilustrirala Linda Kuruc Marček ; prevedla Peter Grbec in Janez Jug. - 1. izd. - Ljubljana : Združenje za esperanto Slovenije, 2020.  - 114 str. : ilustr. ; 25 cm.  Prevod dela: Esperanto per rekta metodo. - Potiskane notr. str. ov. - 200 izv. ISBN 978-961-90916-4-7 : 7,50 EUR.  COBISS.SI-ID 302972672

Esperanto : intenzivni 30-urni tečaj jezika esperanto / Simona Klemenčič ; [ilustracije Urša Rahne]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza za tehnično kulturo Slovenije : Založba ZRC, 2015. - 239 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN 978-961-6243-69-8 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije). ISBN 978-961-254-777-6 (Založba ZRC). COBISS.SI-ID 278566656

Esperanto za železničarje in druge : mednarodni jezik / Gvozden Sredić, Karl Kovač ; [iz srbohrvaškega jezika prevedla Mira Lipičar ; esperantsko terminologijo prispeval Jovan Mirković]. - 2. izd. - Maribor [i. e.] Lendava : Železničarsko esperantsko društvo, 2014. - 189 str. : ilustr. ; 22 cm. Prevod dela: Esperanto za železničare. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Zakaj se učiti esperanta - in zakaj pri železničarjih / Vinko Ošlak: str. 4-6.  ISBN 978-961-281-372-7. COBISS.SI-ID 77980673.

Esperanto v petih lekcijah : učbenik osnov mednarodnega jezika esperanta =lernolibro de baza Esperanto / sestavil Vinko Ošlak. - Šmarješke Toplice : Stella, 2014 (Šmarješke Toplice : Stella). - 297 str. ; 21 cm. ISBN 978-961-246-517-9 (trda vezava). ISBN 978-961-246-516-2 (broš.). COBISS.SI-ID 276746496.

Priročnik za sporazumevanje = Gvidlibro por komunikado : SLV-EPO / [avtor izvirnika Sabina Koželj Horvat ; prevedel Vinko Ošlak]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2014. - 124 str. ; 15 cm. ISBN 978-961-246-509-4 (trda vezava). ISBN 978-961-246-508-7 (broš.). COBISS.SI-ID 275954944.

Gvidlibro por komunikado = Priročnik za sporazumevanje : EPO-SLV / [avtor izvirnika Sabina Koželj Horvat ; prevedel Vinko Ošlak]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2014. - 124 str. ; 15 cm. ISBN 978-961-246-507-0 (trda vezava). ISBN 978-961-246-512-4 (broš.). COBISS.SI-ID 275955712.

Esperanto v petih lekcijah : učbenik osnov mednarodnega jezika esperanta = lernolibro de baza Esperanto / Vinko Ošlak. - 1. izd. - Ljubljana : Ignis, 2012. ISBN 978-961-6499-70-5. COBISS.SI-ID 262439168.  

Esperanto : učbenik mednarodnega jezika = lernolibro de la internacia lingvo : Zagrebška metoda = La Zagreba Metodo : osnovna stopnja / [avtorji Zlatko Tišljar ... [et al.], avtor pesmi Claude Piron ; prevedla in riredila Branka Levačič ; uredil Zlatko Tišljar]. - Maribor : Inter-Kulturo, 1996. - 66 str. ; 21 cm. COBISS.SI-ID 3383963

Esperanto simple : kurso de internacia lingvo en 7 lecionoj = [Esperanto] preprosto : tečaj mednarodnega jezika v 7 lekcijah / [teksto, besedilo Lilia Fabretto ; adaptis en slovenan lingvon, priredil v slovenščini Tone Logar ; bildoj, slike Bruno Nascimben]. - Ljubljana : Esperanta turisma societo = Esperantsko turistično društvo, 1994. - 60 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN 961-90061-0-0. COBISS.SI-ID 36747520 .

Esperanto za šole in tečaje. Del 1 / Rudolf Rakuša. - 3. predelana izd., ponatis. - Ljubljana : [s.n.], 1984 ([Ljubljana] : Lendero). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm. COBISS.SI-ID 29986304

Oznake: