Sporočilo Svetovnega esperantskega združenja (UEA) ZN in Unescu ob mednarodnem dnevu maternega jezika, 21. februarja 2022

Na mednarodni dan maternega jezika Svetovno esperantsko združenje praznuje kulturno in jezikovno raznolikost sveta. Ta raznolikost je bogastvo, ki ga moramo varovati in spodbujati. Spoštovanje jezikovne raznolikosti je pot do popolnega spoštovanja človekovih pravic.

Leto 2022 označuje začetek mednarodnega desetletja avtohtonih jezikov 2022-2032, ki ga bo avgusta 2022 obravnaval tudi 107. svetovni esperantski kongres v Montrealu v Kanadi. Pod temo Jezik, življenje, zemlja: desetletje avtohtonih jezikov bodo ljudje iz več deset držav obravnavali položaj avtohtonih skupnosti in njihovih jezikov. Z mednarodnim jezikom esperantom spodbujamo globalni dialog in sodelovanje za ohranjanje, revitalizacijo in promocijo avtohtonih jezikov.

Jeziki so jedro identitete, komuniciranja, družbene integracije, izobraževanja in razvoja. Najbolj razširjena uporaba jezikov je pot do vključevanja, tako da nihče ni izpuščen. V tem smislu je pomembno izobraževanje v maternih jezikih, predvsem otrok, da bodo imeli najboljše temelje za nadaljnje izobraževanje.

Materni jezik naj bo temelj izobraževanja, na katerem bo mogoče pridobiti druge jezike za dobro delovanje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. V zvezi s tem mednarodni jezik esperanto odpira vrata v popolnoma mednarodno skupnost, ki pokriva ves svet.

Pomanjkanje jezikovnega dostopa ovira cilj zagotavljati kakovostno izobraževanje za vse do leta 2030 (Cilj trajnostnega razvoja št. 4). Večjezičnost, ki naj omogoča čim širšo uporabo maternih jezikov, je način za izboljšanje izobraževanja in omogočanje vsem, da se razvijajo. Seveda se izobraževanje srečuje tudi z drugimi izzivi, kot je zagotavljanje dostopa do šol za vse otroke in dobrih razmer za učitelje. Vendar je jezikovno vprašanje vedno prisotno in neupoštevanje tega je resna napaka.

Pozdravljamo letošnjo Unescovo temo za dan maternega jezika Uporaba tehnologije za večjezično učenje: izzivi in priložnosti. Tehnologija je sposobna spodbujati večjezično izobraževanje in kakovost splošnega izobraževanja. Vendar jezikovna delitev povečuje digitalni razkorak. Za večjezično izobraževanje v večjezičnem svetu potrebujemo večjezično tehnologijo.

Esperantska sSkupnost spoštuje in podpira jezikovno in kulturno raznolikost po vsem svetu ter uporabo maternih jezikov v izobraževanju povsod.

(Gazetaraj komunikoj de UEA, n-ro 1019)