Zamenhofov dan 2011 bo 10. decembra v Ljubljani

Združenje za esperanto Slovenije in Esperantsko turistično društvo Ljubljana  bosta organizirala proslavo s krajšim kul­turnim programom in druženje ob 90. obletnici espe­rantskega društva v Ljubljani, ob 152. obletnici rojstva L. L. Zamenhofa ter v počastitev dneva človekovih pravic. Prireditev bo v Ljubljani v soboto, 10. decembra ob 10. uri v dvorani na Štefanovi 11.

Prisrčno vabljeni vsi člani esperantskih organizacij in somišljeniki iz Slovenije in sosednjih držav. Prosimo, da si takoj zapišete termin v koledarje in rezervirate čas za ta tradicionalni shod esperantistov. Povabite še prija­telje in kolege, ki našega vabila morda ne bodo opazili. Omogočen bo tudi nakup esperantske literature iz zalo­ge ZES.