Vlada se je strinjala s poslansko pobudo Marka Pavlihe

Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo Marka Pavlihe glede ustanovitve novega sklada za financiranje eksperimentalne vzgoje za evropsko zavest v srednjih in strokovnih šolah

Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko pobudo dr. Marka Pavlihe za podajo predloga Evropski komisiji za ustanovitev novega sklada za financiranje eksperimentalne vzgoje za evropsko zavest v srednjih in strokovnih šolah in ga poslala v Državni zbor.

Vlada Republike Slovenije se s poslansko pobudo dr. Marka Pavlihe načelno strinja in bo Evropski komisiji v roku, ki je naveden v poslanski pobudi, predlagala ustanovitev novega sklada za financiranje pripravo programov, učnih načrtov in katalogov znanj ter za izvedbo uvajanja vzgoje za evropsko zavest v srednjih in strokovnih šolah s poskusom.

Vlada RS (v okviru tega Ministrstvo za šolstvo in šport) že izvaja aktivnosti za posodabljanje programov, učnih načrtov in katalogov znanj v srednjih šolah. V okviru svojih pristojnosti (in v skladu s terminskimi plani posodabljanja programov, učnih načrtov in katalogov znanj v srednjem splošnem ter poklicnem in strokovnem izobraževanju) ministrstvo v letu 2007 izvedlo postopke za sprejemanje navedenih dokumentov. Pripravljavcem novih programov, učnih načrtov in katalogov znanj je naloženo, da v dokumente vključijo dimenzije in vsebine, ki krepijo evropsko zavest.

Poleg tega Vlada RS (in v okviru tega ministrstvo za šolstvo in šport) uresničuje aktivnosti in ukrepe dogovorjene na ravni politike evropske komisije v zvezi s poučevanjem in učenjem tujih jezikov. V kurikulih slovenskih srednjih šol se spodbuja učenje tujih jezikov (ob tem pa tudi kulture) različnih evropskih narodov. Za zagotavljanje tega cilja vlada izvaja vrsto ukrepov, ki so sprejeti v okviru nacionalnega (in naravni Evropske komisije) potrjenega akcijskega programa za spodbujanje več jezičnosti (program Evropske komisije – Izobraževanje in usposabljanje 2010). V kurikulih srednjih šol in drugih jezikovnih programih, ki jih financira Slovenija (npr. programi izobraževanja za odrasle) se tako spodbuja učenje različnih evropskih jezikov, med drugim tudi esperanta. Izbira za učenje jezika je prepuščena pogojem, ki jih ima šola za izvajanje programa, interesom socialnih partnerjev in izbiri dijakov. Vlada Republike Slovenije namreč meni, da je za vzgojo za Evropsko zavest v srednjih šolah vsaj tako kot znanje esperanta pomembno tudi znanje enega od uradnih jezikov drugih držav Evropske unije.

Vir: Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 105. seji, 18. januarja 2007.