Vabilo na spletno proslavo ob Zamenhofovem dnevu

Vabimo vas na Spletno proslavo ob Zamenhofovem dnevu in Dnevu esperantske knjige, ki bo v torek, 15. decembra 2020, ob 18. uri po Zoomu. Pridružite se nam na naslovu https://uni-lj-si.zoom.us/j/98944998709 (Številka sestanka (Meeting ID): 989 4499 8709, geslo (Passcode): 085512).

Program

  1. Uvodni nagovor predsednika ZES (Janez Jug)
  2. Predavanje ob 110. obletnici ustanovitve Esperantskega društva Maribor (Mario Vetrih)
  3. Recitacija Kosovelove pesmi Boreo / Burja  (Marta Grbec)
  4. Predavanje ob 110. obletnici prvega učbenika esperanta v slovenščini (Janez Jug)
  5. Recitacija prevoda slovenske pesmi v esperanto (Tomaž Longyka)
  6. O razliki med simpatizerji in prijatelji esperanta (Janez Zadravec)
  7. Pesem »Kie estas... / Kje so tiste stezice« bo zapel Gregor Markič)
  8. Odmor
  9. Pogovor o sodelovanju po spletu v prihodnjem letu