Srečanje esperantistov na Polževem 20. maja

Srečanje esperantistov, njihovih družinskih članov in prijateljev bo v soboto, 20. maja 2017, na Polževem pri Višnji gori. Najpomembnejši del srečanja bo posvetovanje o sedanjosti in prihodnosti esperantskega gibanja. Po kosilu bodo odšli na Muljavo, kjer si bodo ogledali Jurčičevo domačijo - rojstno hišo pisatelja Josipa Jurčiča. Nato bodo pot nadaljevali do izvira reke Krke in se vrnili na Muljavo. 

Srečanje prireja Združenje za esperanto Slovenije v počastitev 130 let mednarodnega jezika esperanta, 110 let esperanta v Sloveniji, 100 let od smrti L. L. Zamenhofa in 80 let Združenja za esperanto Slovenije.