Sporočilo Svetovnega esperantskega združenja ob mednarodnem dnevu maternega jezika 21. februarja

Mednarodni dan maternega jezika je bil ustanovljen, da bi poudarili pomen uporabe maternega jezika pri poučevanju v šolah. Otroci se najbolje učijo v jeziku, ki ga popolnoma razumejo, a vse prepogosto dobijo navodila v drugem jeziku, ki ga razumejo slabše, če sploh. Posledično se malo učijo, izgubijo zanimanje za izobraževanje in ne morejo dobro krmariti v sodobnem gospodarstvu. Nedavna študija Svetovne banke je pokazala, da se skoraj 37 odstotkov učencev v državah z nizkimi in srednjimi dohodki izobražuje v jeziku, ki ga ne razume. Jezikovne pravice in pravica do izobraževanja sta neločljivo povezani.S spoštovanjem vseh jezikov se spodbuja enotnost med raznolikostjo in mednarodnim razumevanjem. Poleg tega sta kulturna in jezikovna raznolikost temelj trajnostne družbe.Jeziki imajo pomembno vlogo pri razvoju, če se uporabljajo za spodbujanje kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga. Z jeziki je mogoče okrepiti sodelovanje, izobraževanje, vključenost, kulturno dediščino, znanost in politično udeležbo. Strpnost in spoštovanje sta poti za tovrsten razvoj. Najpomembneje: z učinkovito in razumljivo uporabo jezikov se spodbuja izobraževanje, kulturna udeležba in gospodarska blaginja.Opozarjamo na tri načela Unesca v zvezi z jezikom in izobraževanjem: poučevanje v maternih jezikih (na podlagi obstoječega znanja); večjezično izobraževanje na vseh ravneh (enakost); in medkulturno izobraževanje. Cilj teh načel je hkrati zgraditi visokokakovostno izobraževanje in spodbujati miroljubne družbe s polnim spoštovanjem med svojimi člani.Jeziki prenašajo in ohranjajo kulture in znanje, kulturna izmenjava pa nas vse bogati. Kot združenje, ki si prizadeva za reševanje jezikovnih težav v mednarodnih odnosih in za olajšanje mednarodnega komuniciranja, se Svetovno esperantsko združenje pridružuje Unescovemu pozivu vsem državam, da se zavzemajo za ohranjanje in zaščito vseh jezikov, ki jih uporabljajo narodi sveta; med njimi tudi domorodnih jezikov, ki jim je v tem desetletju domorodnih jezikov namenjena posebna pozornost.Vir: Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1093, 2023-02-07