Skupščina ZES bo 1. aprila na Ptuju

Redna letna Skupščina Združenja za esperanto Slovenije bo v soboto, 1. aprila 2006, ob 12.30 na Ptuju v domu DPD »Svoboda«, Jadranska ulica 13.

Skupščina bo obravnavala poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora.  izvolila organe za obdobje 2006-2008 in sprejela program dela.