Skupščina ZES

Redna letna Skupščina Združenja za esperanto Slovenije bo v soboto, 21. aprila 2007, ob 10. uri v Ljubljani, Štefanova 11.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Izvolitev organov Skupščine
  2. Poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora
  3. Razprava o poročilih
  4. Program dela v letu 2007
  5. Nacionalni program za jezikovno politiko
  6. Sprejem sklepov
  7. Razno

Prosim Vas, da se Skupščine udeležite.

                                              Predsednik ZES

                                              Tomaž Longyka