Skupščina Združenja za esperanto Slovenije

Redna letna Skupščina Združenja za esperanto Slovenije bo v soboto, 16. marca 2013, ob 10.30 v Ljubljani v prostoru Oddelka za lokalno samoupravo, Štefanova 11. člani so prejeli vabilo s prilogami: Poročilo o delu v letu 2012Program dela za leto 2013 in  Finančno poročilo za leto 2012 s pojasnili.