Poziv ob svetovnem Dnevu človekovih pravic in Dnevu Ludvika Zamenhofa

Ob bližnjem svetovnem Dnevu človekovih pravic, ki bo 10. decembra, je naša organizacija še posebej pozorna na človekovo pravico do uporabe maternega jezika in pravice do komuniciranja. Pravica do komuniciranja je glede na nekaj tisoč različnih jezikov praviloma zlorabljena s strani velikih in močnejših narodov za jezikovno in kulturno podrejanje ter diskriminacijo manjših narodov.

Zato pozivamo državljane in državne ustanove, da namenijo več pozornosti dosledni uporabi maternega jezika na vseh področjih osebnega in družbenega življenja ter možnosti enakopravnega mednarodnega sporazumevanja z uporabo mednarodnega jezika esperanta, kot drugega jezika. Uporaba esperanta nedvomno vzpodbuja jezikovno demokracijo, omogoča uspešno jezikovno politiko in zagotavlja človekovo pravico do enakopravnega mednarodnega sporazumevanja ter sodelovanja.

Združenje za esperanto Slovenije bo ta poziv ponovilo tudi na priložnostnih prireditvah 10. decembra v Mariboru, 13. decembra v Trstu, 17. decembra v Ljubljani in 19. decembra na Reki.

Ljubljana, 6. decembra 2016

Izvršni odbor Združenja za esperanto Slovenije