Poslanska pobuda Marka Pavlihe o upoštevanju pobud 7. kongresa EEZ

Poslanec Državnega zbora RS dr. Marko Pavliha je 31. avgusta poslal poslansko pobudo Vladi RS, v kateri predlaga, naj upošteva pobude 7. kongresa Evropske esperantske zveze.