Poročilo o posvetu esperantistov v soboto 12. oktobra 2013

Priloženo poročilo je pripravil Anton Mihelič.