Mednarodno slovensko-hrvaško prijateljsko srečanje esperantistov v Brežicah

V počastitev Dneva esperanta je bilo v soboto 25. julija 2015 v Mestni hiši v Brežicah Mednarodno prijateljsko srečanje esperantistov, ki ga je organiziral neformalni Klub esperantistov Posavja s sodelovanjem Združenja za esperanto Slovenije. Udeležilo se ga je 55 esperantistov iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Iz Slovenije so sodelovali člani esperantskih društev Ljubljana in Maribor, železničarskega esperantskega društva Maribor ter individualni člani Združenja za esperanto Slovenije. Iz Hrvaške so prišli člani esperantskih društev Bjelovar, Sisek, Velika Gorica in Reka ter člani Združenja učiteljev esperanta, Združenja zagrebških esperantistov in Hrvaške esperantske zveze. Za potovanje z avtobusom za 28 udeležencev je poskrbel Dokumentacijski esperantski center Đurđevac. Iz Bosne in Hercegovine je bil predstavnik esperantskega društva Banjaluka.

Osrednja tema srečanja je bilo regijsko sodelovanje med esperantskimi društvi. Razpravljali so o konkretnih možnostih za sodelovanja med esperantskimi društvi sosednjih držav na izobraževalnem, informacijskem, družabnem, športnem, kulturno-zabavnem področju in turističnem področju, predvsem pa na področju približevanja esperantskega jezika mladini.

Delovni del srečanja se je začel ob 10. uri. Po esperantski himni "La Espero" in uvodnem nagovoru glavnega organizatorja Antona Miheliča so udeležence srečanja pozdravili podžupanja Občine Brežice gospa Katja Čanžar, predsednik Kluba esperantistov Posavja mag. Anton Mihelič in predsednik Združenja za esperanto Slovenije mag. Janez Jug. Nato je podžupanja predstavila turistične znamenitosti občine.

V uvodu v razpravo je A. Mihelič v referatu "Regijsko sodelovanje med esperantskimi društvi" predstavil možnosti za sodelovanje na področju izobraževanja, obveščanja, udeležbi na srečanjih, delo z mladimi in nekaj konkretnih oblik sodelovanja z Klubom esperantistov Posavja. Nato je sledila živahna razprava. Jovan Mirkovič je predstavil Bogračijado, mednarodno tekmovanje v kuhanju bograča v Lendavi, na katerem že nekaj let sodeluje tudi ekipa esperantistov. Josip Pleadin je opisal regionalno sodelovanje hrvaških esperantistov, njihovo mednarodno regionalno sodelovanje in delovanje Dokumentacijskega esperantskega centra Đurđevac. Mićo Vrhovac je predstavil esperantsko društvo Mondo Banjaluka. Predsednik Hrvaške esperantske zveze Anto Mlinar je govoril o obveščanju, njihovem spletišču, izmenjavi glasil in udeležbi na srečanjih. Janez Zadravec je poudaril pomen mednarodnega sodelovanja v Delovni skupnosti Alpe-Jadran in udeležbe na mednarodnih neesperantskih prireditvah.

Po razpravi je sledila predstavitev Kluba esperantistov Posavja in kulturni program, v katerem so nastopili Mešani pevski zbor Kulturnega društva "Franc Bogovič" Dobova pod vodstvom Andreje Barič Kerin, ki je zapel tudi eno pesem v esperantu, in recitatorska skupina Kluba esperantistov Posavja z v esperanto prevedenimi pesmimi Srečka Kosovela in Ivane Vatovec.

Med enournim odmorom so udeleženci poskušali županovo vino in prigriznili doma pripravljene dobrote, ki sta jih pripravili Reneja Mihelič in Ivana Vatovec s prijazno sosedsko pomočjo.

V popoldanskem delovnem delu so se predstavila esperantska društva, katerih člani so prišli na srečanje. Nato je sledil dveurni ogled Posavskega muzeja Brežice . Druženje so esperantisti končali s kosilom na Turistični kmetiji Vimpolšek v Brežicah, kjer so v neformalni pogovorih izmenjevali izkušnje in informacije.

Po vrnitvi domov so nekateri udeleženci poslali zahvalna pisma glavnemu organizatorju Antonu Miheliču.

Virineja Kajzer, Maribor – Ruše: »Bilo je enkratno doživetje, ki sta nam ga s takim entuziazmom priredila skupaj z vajinimi zvestimi sodelavci in ljudmi, ki so pokazali pripravljenost sodelovati pri tem enkratnem dogodku!«

Andrej Žumer: »Srečanje je bilo odlično pripravljeno in res prisrčno. Žal mi je, da nisem mogel ostati še na večerji. Še vedno sem poln doživetij ...«

Zlatko Hinšt, Zagreb: »Na srečanju je bilo zelo lepo, dobro vzdušje, zanimiv program in vsem nam bo ostalo v lepem spominu.«

Mićo Vrhovac, Banjaluka: »Moji vtisi o srečanju so zelo dobri, ker ste ga dobro organizirali in ker so udeleženci predlagali različne načine sodelovanja in dejavnosti. Opazil sem, da imate dobre stike z Občino Brežice, kar je zelo pomembno za vaše delo.«

Judita Rey, Zagreb: »Žal mi je, da nisem mogla ostati dalj časa, toda to, kar sem videla, je hvalevredno. Vaša ideja ni samo dobra, ampak tudi sijajna. Ko sem prišla domov, sem si ogledala prospekt muzeja. Nisem vedela, da je tako lep … Poglej, kako blizu živimo in nič ne vemo o svojih sosedih.«

Povezave

  • Fotografije s srečanja so v galeriji Esperantskega društva Maribor. 
  • Poročilo organizatorjev o srečanju je v prilogi. Popravljeno poročilo je tukaj.
  • Poročilo na portalu LOKALNO.SI.