Klub esperantistov Posavja se bo predstavil v Krškem in črnomlju

 Klub esperantistov Posavja se bo predstavil na dveh prireditvah. 23. maja 2013 bodo sodelovali na "Festivalu študijskih krožkov", ki bo v okviru Tedna vseživljenjskega učenja pri Ljudski univerzi Krško, 21. junija 2013 pa v črnomlju na vseslovenski "Karavani študijskih krožkov", ki jo organizirata Andragoški center Slovenije in Zavod za izobraževanje in kulturo črnomelj.

Predstavitev bo potekala pod naslovom "Esperanto od krožka do kluba." Namreč Klub esperantistov Posavja je zrastel iz izjemno uspešnega študijskega krožka "Esperantska klepetalnica", ki je v organizaciji Ljudski univerzi Krško potekal od 4. oktobra 2012 do 24. januarja 2013 na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, pod mentorstvom Antona Miheliča.   Klub je bil ustanovljen 14. februarja letos, 1. marca pa je bil s posebnim sklepom sprejet pod okrilje Literarne sekcije "Beseda", ki deluje v okviru Kulturnega društva (KD) "Franc Bogovič" Dobova. Zaradi tega je to KD postalo tudi kolektivni član Združenja za esperanto Slovenije (ZES), kar je bilo sprejeto na Skupščini ZES, 16. marca letos.  Klub je pripravil poseben promocijski letak.  (Anton Mihelič)