Javni poziv k obravnavanju programa jezikovne politike

Udeleženci osrednje slovenske proslave v počastitev Ludvika L. Zamenhofa so v soboto, 16. decembra 2006, na Ptuju sprejeli naslednji javni poziv:

"Z današnje osrednje slovenske proslave v počastitev rojstnega dneva Ludvika Zamenhofa, tvorca esperanta in utemeljitelja JEZIKOVNIH čLOVEKOVIH PRAVIC vabimo slovensko javnost in vse poklicane posameznike, organizacije in upravne organe, naj temeljito preučijo in komentirajo osnutek Nacionalnega programa za jezikovno politiko za obdobje 2006-2010, ki ga je dalo v javno razpravo Ministrstvo za kulturo RS in ga najdete na spletnih straneh ministrstva. Gre namreč za enega temeljnih programov države Slovenije, ki utegne daljnosežno vplivati na našo državno suverenost. Gre za jezik, gre za kulturo, ki nas je Slovence skozi zgodovino ohranjala pri življenju in nas nazadnje pripeljala do lastne države. In ta naš jezik je spet ogrožen. Tokrat od zunaj in od znotraj. Po 16 letih gre spet enkrat zares. Menimo, da bi bila Slovenska akademija znanosti in umetnosti poklicana dati pobudo in organizirati dvo- ali tridnevno posvetovanje o izčrpnem gradivu Nacionalnega programa za jezikovno politiko, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Potem šele naj gre Program v nadaljnji zakonodajni postopek.

Združenje za esperanto Slovenije, Ljubljana

predsednik Tomaž Longyka

in

DPD Svoboda, Sekcija za mednarodni jezik esperanto, Ptuj

predsednica Angela Bezjak

Ptuj, 16. decembra 2006