Izjava ZES ob evropskem dnevu jezikov "Preprečimo novo bojišče"

Ob »Evropskem dnevu jezikov« vas vabimo, da skupaj preprečimo nastanek novega jezikovno-kulturnega bojišča. V Evropi je vsaj 54 jezikov in kultur, ki pomenijo neprecenljivo bogastvo, istočasno pa je zaradi številčnosti onemogočeno enakopravno sporazumevanje. Prav načelo enakopravnosti - še posebej na področju medčloveškega sporazumevanja - pa je ena temeljnih vrednot v Evropi. Istočasno je uporaba materinščine ter enakopravno sporazumevanje ena temeljnih človekovih pravic. Doslej je navidezno vlogo enakopravnega sporazumevanja izsilila kolonialna angleščina, ki pa je v zatonu. Zato se že oblikuje novo bojišče velikih narodov in jezikov za prihodnjo jezikovno-kulturno nadvlado, kar pa bo zgolj pospešilo pojave nacionalizmov.

Ugotavljamo, da so vsi dosedanji načini reševanja jezikovnega problema ostali neuspešni, ker niso upoštevali načela enakopravnosti sporazumevanja in temeljnih človekovih pravic. Zato predlagamo, da damo vsakomur možnost svobodne odločitve :

·         da se v načelu odpove vsiljevanju svojega jezika v mednarodnem sporazumevanju,

·         da sprejme mednarodni jezik esperanto kot drugi jezik poleg materinščine za mednarodno sporazumevanje.

Ker je esperanto vsem enako tuj in enako lasten, postane izraz spoštovanja vseh jezikov in kultur ter izraz pripadnosti širši človeški skupnosti.

S tem bomo preprečili nastanek novega jezikovno-kulturnega bojišča velikih narodov na račun malih, prispevali k zaščiti vseh evropskih jezikov in kultur, omogočili enakopravno sporazumevanje, povezovanje in sodelovanje brez jezikovne diskriminacije. Takšno usmeritev je državam članicam že dvakrat priporočila tudi Generalna konferenca Unesca.

Za enakopravno sporazumevanje in sodelovanje!

Združenje za esperanto Slovenije

            predsednik: Janez Zadravec