Anketa o jezikovni politiki Republike Slovenije in potrebah uporabnikov

V okviru raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov, katerega nosilec je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in sicer na pobudo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, smo pripravili anketo o jezikovni rabi, znanju in potrebah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje.

Anketa je anonimna in bo odprta do 6. 8. 2017. Pravilnih ali napačnih odgovorov v anketi ni, hvaležni smo za vsako mnenje!

Prijazno vabljeni, da si vzamete od 10 do 30 minut časa in izpolnite anketo na povezavi https://www.1ka.si/a/134692. V zahvalo za sodelovanje pri raziskavi si boste lahko izbrali lepo knjižno nagrado.

Ker želimo z raziskavo proučiti jezikovne potrebe kar najširšega kroga jezikovnih uporabnikov, bomo hvaležni, če boste povezavo do ankete posredovali svojim sodelavcem, znancem in prijateljem ter jih nagovorili k sodelovanju.

Hvala za pomoč in lep pozdrav,

Nataša Gliha Komac, koordinatorka projekta
Kozma Ahačič, vodja projekta