151. obletnico rojstva dr. Ludvika L. Zamenhofa

Danes praznujemo 151. obletnico rojstva dr. Ludvika L. Zamenhofa, pobudnika mednarodnega jezika esperanta. Zamenhof je bil skromen človek, ki je dal človeštvu neprecenljivo darilo – pošteno mednarodno komuniciranje. Njegov življenjski cilj je bil preprost, jasen in je danes celo potrebnejši kakor je bil v njegovem stoletju: mir. Zamenhof je razumel, da je trajni mir mogoč le na podlagi pravičnosti in da sta jezikovna poštenost in enakost možnosti nujno potrebni potezi pravičnosti. Celo danes, več kot poldrugo stoletje po Zamenhofovem rojstvu, vsi ljudje še ne razumejo, da je jezikovna enakopravnost potrebna. Naša naloga je nadaljevati Ludvikovo plemenito delo, da bi se ljudem odprle oči.

Seán Ó RIAIN, predsednik Evropske esperantske zveze http://www.europo.eu