106 let Esperantskega društva Maribor

Prva slovensko esperantsko društvo je bilo ustanovljeno 13. septembra 1910 v Mariboru. Ustanovil ga je odvetnik dr. Henrik Haas, ki je govoril šest jezikov in je za svoj sedmi jezik izbral mednarodni jezik esperanto. Imel je dobre stike z esperantisti iz esperantskega društva v Gradcu. Po skrbnih pripravah in obvestilih je imel sestanek z večjim številom udeležencev 13. septembra 1910 v takratni gostilni Senica, v ulici, ki je danes Ulica Kneza Koclja. To se da ugotoviti iz dokumenta, na katerem so podpisi vseh udeležencev, ki so sklenili ustanoviti esperantsko društvo s predsednikom dr. Haasom in tajnikom Francem Painhardom. Več o zgodovini društva je tukaj.

Vsako leto na ta dan je to omenjeno na Radiu Maribor v "Spominčicah" (vsak dan ob 7.45, ponovitev ob 16. 40). Če boste oddajo zamudili, je njen arhiv tukaj