La nova revuo Balkana Verda Stelo

La nova revuo Balkana Verda Stelo aperos kvarfoje jare - en septembro, decembro, marto kaj junio. La nula numero, kiu estas senpage havebla, jam aperis. La abonpago por unu jaro estas 16 eŭroj, por du jaroj 30 eŭroj kaj por tri jaroj 42 eŭroj. La revuo estas destinita por 11 landoj en sud-orienta Eŭropo, krom balkanaj landoj ankaŭ por eŭropa Turkujo, Grekujo, Rumanujo kaj Hungarujo.

Paĝoj