Sesio de Akademio Internacia de la Sciencoj - unuafoje dum la Itala Kongreso

Emblemo de AIS

Ĉi-jare, unuafoje en la Itala Kongreso, okazos sesio de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS), simile al  la sesioj de AIS kadre de la Internacia Kongresa Universitato, kiuj okazas jam preskaŭ dudek jarojn dum la Universala Kongreso de UEA, kaj la Internacia Vintra Universitato (IVU) kiu okaza

Paĝoj