Sporočilo Svetovnega esperantskega združenja ob mednarodnem dnevu maternega jezika 21. februarja

Mednarodni dan maternega jezika je bil ustanovljen, da bi poudarili pomen uporabe maternega jezika pri poučevanju v šolah. Otroci se najbolje učijo v jeziku, ki ga popolnoma razumejo, a vse prepogosto dobijo navodila v drugem jeziku, ki ga razumejo slabše, če sploh.

Strani