Srečanje ob 130-letnici mednarodnega jezika esperanta

Prvi učbenik esperanta, ki ga je napisal utemeljitelj tega jezika Ludvik Lazar Zamenhof, je predstavil mag. Janez Jug. O poučevanju esperanta z uporabo portala Duolingo na Osnovni šoli Antona Ukmarja v Kopru je govoril Peter Grbec. Predsednik ZES Janez Zadravec pa je govoril o jezikovni politiki in pouku tujih jezikov v šolah. V drugem delu srečanja so razpravljali o predlogih za logotip ZES.

 

Strani