Slovenski esperantisti dobri recitatorji v Bjelovarju

Od 21. do 23. oktobra 2016 je potekala v počastitev 260-letnice Bjelovara na Hrvaškem prireditev pod naslovom "Esperantisti Bjelovara svojemu mestu". V okviru te, izjemno dobro organizirane prireditve, ki jo je pripravilo Esperantsko društvo Bjelovar, v sodelovanju z Mestnim muzejem iz Sente in ob izjemni podpori Mestne občine Bjelovar (to je bilo čutiti v dveh izjemno doživetih in motivacijskih nagovorih njihovega župana), je bil izveden tudi "4. recitatorski natečaj esperantske poezije", kjer je sodelovalo tudi "Združenje predavateljev esperanta Zagreb".

Strani