Izjava Svetovnega esperantskega združenja ob mednarodnem dnevu maternega jezika, 21. februarju 2020

Združeni narodi in njene države članice so pozvale k doseganju kakovostnega izobraževanja za vse kot četrtemu od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je treba doseči do leta 2030. Med pričakovanimi rezultati in sredstvi za dosego tega četrtega cilja trajnostnega razvoja so:

• Splošno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje

• Splošno predšolsko izobraževanje

• Splošna sposobnost branja in pisanja med mladino

• Enakost spolov

• Učinkovita učna okolja

• Kvalificirani učitelji

Ta cilj predvideva, da se bodo učenci, če obiskujejo šole z usposobljenimi učitelji, učili.

Toda tam je tiha predpostavka – namreč, da naj se učenci izobražujejo v jeziku, ki ga razumejo.

V mnogih državah in okoliščinah jih ne poučujejo v njihovih jezikih in jim ne pomagajo, da bi  prešli v učni jezik. To jih pogosto prikrajša za vse življenje, ker izniči pozitivnost obiskovanja šole, kompetentnega poučevanja in vlaganja v šolsko infrastrukturo. Brez poučevanja učencev v jeziku, ki ga razumejo, zapravljamo denar in z njim obetavna življenja.

Zaradi tega je Unesco 21. februar razglasil za mednarodni dan maternega jezika, ki se praznuje vsako leto. Njegov namen je predvsem poudariti izobraževalne prednosti uporabe maternega jezika v šolah, zlasti v osnovnih šolah. Otroci se hitreje naučijo brati in pisati v jeziku, ki ga v celoti poznajo - ali natančneje zaostajajo,  če se morajo delno ali v celoti začeti učiti v jeziku, ki ga ne poznajo.

Mednarodni dan maternega jezika nas tudi opominja, da v mnogih delih sveta vsi jeziki nimajo uradnega statusa, njihovi govorci so zapostavljeni in zanemarjene so njihove kulturne vrednote.

Svetovno esperantsko združenje kot ena redkih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z jezikovnimi vprašanji, močno podpira mednarodni dan maternega jezika in njegovo sporočilo o jezikovni pravičnosti za vse. Kot je leta 2018 dejala Audrey Azoulay, generalna direktorica Unesca: "Naša organizacija z esperantskim gibanjem deli skupne vrednote: upanje v gradnjo mirnega sveta, harmonično sobivanje med narodi, spoštovanje kulturne raznolikosti, čezmejna solidarnost."

Skratka, UEA verjame v izobraževanje za vse v jezikih, ki jih razumejo, v jezikovno pravičnost v vseh pogledih in v miren svet s pomočjo izobraževanja in razumevanja. Naše združenje deluje za uresničevanje teh ciljev v vseh delih sveta in jih povezuje z mednarodnim jezikom esperantom. Pozivamo Združene narode, UNESCO in vse, ki si prizadevajo za trajnostni svet, da skupaj dosežemo četrti cilj trajnostnega razvoja ter znanje, enakost, pravičnost in perspektivo, ki bi spremljali ta dosežek.

Gazetaraj Komunikoj de UEA, št. 849 (2020-02-17)