Esperanto na angleškem večeru v Brežicah

Slavistično društvo Posavja je v četrtek, 7. januarja 2016, v prelepi mediotečni predavalnici Osnovne šole Brežice priredilo "Večer angleške literature". Z branjem angleške poezije in proze ter s petjem angleških balad ob kitarski sprenljavi so nastopili ljubitelji angleške literaure, nekdanji in sedanji učitelji-slavisti, sedanji in nekdanji dijaki Gimnazije Brežice ter esperantista Anton in Reneja Mihelič kot posebej povabljena gosta. Večer je povezoval predsednik društva David Križman. Predstavnice gostitelja so postregle z odličnimi domačimi keksi in toplim čajem in izkazale izjemno prijaznost do udeležencev dogodka.

Anton in Reneja sta na kratko predstavila vlogo Kluba esperantistov Posavja v gibanju za esperanto v enakopravnem mednarodnem komuniciranju in nekatere sodobne oblike učenja esperanta, s posebnim poudarkom na najnovejši spletni aplikaciji "Duolingo" in priporočilu za posnemanje koprskega učitelja Petra Grbca pri esperantskem pouku učencev tudi v drugih osnovnih šolah po Sloveniji. Osrednja točka njunega nastopa pa je bila predstavitev kančka zgodovine angleškega kralja Riharda III in branje dela uvodnega monologa iz Shakespearove drame "Rihard III" - v esperantu in slovenščini. Esperantski prevod sta našla v knjigi "Rikardo la Tria" škotskega esperantista, pisatelja in profesorja Johna Islaya Francisa (1924-2012), ki je izšla leta 1980 pri založbi "Kardo" v Glasgowu na Škotskem. Med udeležence sta razdelila zgibanko "Esperanto je gibalo jezikovne demokracije".

Njun nastop je še eden od pomembnih pispevkov Kluba esperantistov Posavja k popularizaciji esperanta med "neesperantsko" javnostjo. Ta pomen pa je toliko večji, ker so temu pomembnemu dogodku Slavističnega društva Posavje prisotvovali slavisti in mladi, ki jih tovrstni dogodki pritegnejo. (Anton Mihelič)