Začel se je 2. virtualni esperantski kongres

Drugi virtualni esperantski kongres (VK) so uradno odprli 17. julija, čeprav je bil virtualni kongresni center dostopen že 16. julija na naslovu vk.retevent.com (samo za prijavljene udeležence.). Potekal bo do 24. julija.

Filma Varšava sto let kasneje (1987) in Stoletni esperanto (1987) avtorja Romana Dobrzyńskega, in Narodni večer 88. svetovnega kongresa  v Göteborgu (2003) so sestavljali otvoritveni kino 16. julija. Cilj je bil kongresnikom omogočiti, da ugotovijo (ali se spomnijo!), kakšno je vzdušje na svetovne kongresu. Varšava je gostila največji svetovni kongres v zgodovini, Göteborg pa je predstavil sodobni narodni večer. Drugi deli programa tega VK bodo posvečeni tudi drugim svetovnim kongresom.

Virtualni sejem esperantskega gibanja (ViMF) se je začel 17. julija ob 12.00, dve uri pred osnovnim programom. Drugi del ViMF je potekal med 20.00 in 22.00. Tako bo ves kongresni teden. Na sejmu sodeluje več kot 70 združenj in skupin, skupno pa bo več kot 160 virtualnih stojnic.

Odprtje VK  se je začelo ob 14.00 s pozdravom predsednika Svetovnega esperantskega združenja  Duncana Chartersa, ki je predstavil kongresno temo "Mir in zaupanje: univerzalni vrednoti". Nato so udeležence pozdravili Margaret Zaleski-Zamenhof iz Britanije; Esperantska akademija, SAT (ki je letos star 100 let), ILEI in TEJO; predstavnice petih celin namesto tradicionalnih državnih pozdravov; in lokalni kongresni odbora v Belfastu, ki je opozoril na programe VK, ki so bili pripravljeni za odpovedani kongres v Belfastu. Sledil je nastop skupine Sepa in Asorti iz Litve v čast odpovedanega 106. svetovnega kongresa. Že prvi dan je bilo predavanje "Nacionalne zgodovine v esperantu: Galci in Škoti na Škotskem in Irskem" in avtorski trenutek z Anno Lowenstein. Poleg tega je bila otvoritev 74. zasedanja Mednarodne kongresne univerze, katere rektor je Michele Gazzola, ki ji je sledilo uvodno predavanje Javiera Alcalde o kongresni temi.

Poseben trenutek prvega dne je bilo Unescovo pozdravno pismo 106.  svetovnemu kongresu oz. 2. VK. V petek 16. julija, ga je prejel Mirejo Grosjean, ki je na prošnjo predsedstva UEA povabila generalno direktorico Unesca Audrey Azoulay, da pozdravi kongresa. Odgovor je v njenem imenu poslal njen namestnik prof. Tawfik Jelassi, ki je zaželel in spregovoril o dogodkih, UEA in ILEI z zelo pozitivnimi besedami. Prof. Jelassi prihaja iz Tunizije in je v svojo pisarno vstopil julija 2021. Pismo je prišlo v francoščini. Prevedla ga je Mirejo Grosjean.

 

g. Tawfik Jelassi, namestnik generalnega direktorja Unesca, vodja sektorja za komuniciranje in informiranje

 

Gospa predsednica,

V imenu generalne direktorice se vam iz srca zahvaljujem za vaše pismo, v katerem jo vabite k sodelovanju na svetovnem kongresu Svetovnega esperantskega združenja (UEA), ki bo potekal od 17. do 24. julija.

Unesco vam je hvaležen za povabilo k sodelovanju na tej pomembni letni prireditvi esperantske skupnosti. Ta dogodek primerno izraža živahnost UEA in tudi njene nedavne pozitivne pobude.

Unesco je srečen in ponosen, da že desetletja sodeluje z UEA za razvijanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter za spodbujanje pomena te raznolikosti pri gradnji in krepitvi miru. Objava , zaradi vas, Unescovega kurirja v esperantu dobro dokazuje širino naših soglasnih mnenj.

Vendar mi je žal, ker vam moram sporočiti, da se generalna direktorica kongresa leta 2021 ne bo mogla udeležiti zaradi drugih obveznosti, ki so bile že prej sprejete.

Želim vam zagotoviti, da Unesco izjemno pomembno upošteva delo UEA in Mednarodne zveze učiteljev esperantistov (ILEI), katere predsednica ste. Vse Unescove pisarne so vam seveda na voljo, da z vami načrtujejo nove oblike sodelovanja glede naših skupnih perspektiv.

Z večkratno zahvalo za povabilo vas prosim, da sprejmete moje globoko spoštovanje.

Tawfik Jelassi

Vir: Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 965 (2021-07-18)