Srečanje slovenskih esperantistov ob 130-letnici esperanta

Srečanje slovenskih esperantistov v počastitev 130-letnice mednarodnega jezika esperanta bo v sredo, 26. julija 2017, od 10. do 13. ure v Ljubljani, Štefanova 11. V prvem delu srečanja bo okrogla miza s uvodnimi predstavitvami: Prvi učbenik esperanta (Janez Jug), Učenje esperanta na Duolingo (Peter Grbec), Jezikovna politika in pouk tujih jezikov v šolah (Janez Zadravec), v drugem delu pa izbor treh najboljših predlogov za logotip Združenja za esperanto Slovenije.

Na srečanje vabijo vse tiste, ki jih vprašanje mednarodnega jezika zanima, in tiste, ki so za esperanto že slišali, niso pa še imeli priložnost slišati ga v živo. Na okrogli mizi bodo nastopajoči svoje prispevke predstavili v esperantu in slovenščini.

Pred 130 leti, 26. julija 1887, je izšla »Prva knjiga«, prvi učbenik Mednarodnega jezika, ki se zdaj imenuje esperanto. Izvirni naslov Prve knjige v ruščini je "Международный языкъ. Предисловіе и полный учебникъ." (Meždunarodnyj jazyk''. Predislovije i polnyj učebnik"; Mednarodni jezik. Predgovor in celoten učbenik). Napisal jo je  L. L. Zamenhof  in izdal pod psevdonimom Dr. Esperanto. V knjižici je navedeno, da jo je ruska carska cenzura odobrila 21. maja 1887 (po ruskem julijanskem koledarju, tj. 2. junija po gregorijanskem koledarju). Druga odobritev ruske cenzure z dovoljenjem razširjanja ima datum 14. julij (po ruskem julijanskem koledarju, tj. 26. julij po gregorijanskem koledarju). Ta datum na splošno velja kot datum izida in kot rojstni dan esperanta.