Srečanje ob Zamenhofovem dnevu v Ljubljani bo 5. decembra

Letošnje tradicionalno srečanje ob 15. decembru, Zamenhofovem dnevu in Dnevu esperantske knjige v Ljubljani bo v soboto, 5. decembra, ob 10. uri na Štefanovi 11.

Program:

Pozdrav in nagovor (Nika Rožej, Janez Jug)
Petje esperantske himne (skupaj)
Recitacija novih prevodov balad Antona Aškerca (Tomaž Longyka)
Besedotvorje v esperantu (Janez Jug)
Dve slovenski narodni v esperantu (Metka Štok)
Motiviranje za esperantske dejavnosti (Ostoj Kristan)
O učenju esperanta v OŠ Anton Ukmar v Kopru (Peter Grbec)
Še ena slovenska v esperantu (Metka Štok)
Preselitev v družabni prostor.
 

Za himno in pesmi bo na razpolago besedilo z notami, prav tako gradivo za prikaz motiviranja za esperantske dejavnosti.

Kot po navadi bo možen nakup esperantske literature in esperantskih osebnih znamk (izid ob 90. obletnici Esperantskega društva Ljubljana, le še malo jih je ostalo!) ter plačilo članarine.