Sporočilo Svetovnega esperantskega združenja Združenim narodom

Svetovno esperantsko združenje (Universala Esperanto-Asocio) je ob dnevu esperanta, 26. juliju 2022, Združenim narodom poslalo naslednje sporočilo o prijateljstvu in pravičnosti med vsemi narodi.

Leta 1887 je L. L. Zamenhof objavil prvo knjigo o esperantu. Zato vsako leto praznujemo 26. julij, dan te objave, kot rojstni dan mednarodnega jezika esperanta. Zamenhof je sanjal o svetu, kjer bi se narodi lahko svobodno spoznavali in komunicirali na nevtralni podlagi: »Še vedno so med narodi strašno visoki in debeli zidovi, proti katerim se borimo.« Toda po 135 letih in kljub Zamenhofovemu delu ti zidovi ostajajo visoki in debeli.

Neenakost med jeziki je med temi zidovi. Jezik je povsod v našem vsakdanjem življenju. Je najpomembnejše sredstvo za medčloveško odnose, čeprav o tem običajno ne razmišljamo. Zato praznujemo dan esperanta tudi kot dan jezikovne pravičnosti.

Naše združenje razširja in pospešuje esperanto ne le zato, ker je primeren pripomoček za mednarodno komuniciranje, ampak tudi zato, ker nas zbližuje v miru. Za nas je duh esperanta prijateljstvo in pravičnost med vsemi narodi. Ta duh povezujemo s cilji Združenih narodov in Unesca.

Jezikovna raznolikost je eno od svetovnih bogastev. Zato še posebej pozdravljamo Mednarodno desetletje domorodnih jezikov, ki so ga spodbudili Združeni narodi in Unesco. To desetletje bo tema 107. svetovnega kongresa esperanta v Montrealu od 6. do 13. avgusta 2022. Zaščita in napredek domorodnih jezikov in kultur je temeljnega pomena za našo spravo z Zemljo in njenimi raznolikimi prebivalci.

Generalna skupščina Združenih narodov je z nedavno resolucijo ponovno poudarila pomen večjezičnosti in spoštovanja jezikov sveta. Ni dovolj poučevati svet z velikimi jeziki; bistveno je poslušati glasove tudi najmanjših jezikov. To je vloga za esperanto kot povezavo med vsemi jeziki sveta.

Le najobsežnejši dialog med vsemi narodi sveta z večjezičnostjo in z esperantom bo omogočil izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja, prenovo multilateralizma in delovanje po Zamenhofovih besedah: »Rušite, rušite zidove med narodi. « V tem smislu gradimo mir s človekovimi pravicami in razvojem za vse in to delajmo v duhu sodelovanja in prijateljstva.

Vir: Gazetaraj komunikoj, N-ro 1047 (2022-07-17). Prevedla Google Prevajalnik in Janez Jug