Skupščina ZES bo v soboto, 18. marca 2023, ob 10.30

Redna letna skupščina Združenja za esperanto Slovenije bo v soboto, 18. marca 2023, ob 10.30 v Ljubljani v dvorani Službe za lokalno samoupravo MOL na Grablovičevi ulici 28 (zemljevid). Obravnavala bo poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2022 ter program dela in finančni načrt za leto 2023.