Proslava ob Zamenhofovem dnevu

DPD Svoboda Ptuj, Sekcija za mednarodni jezik esperanto, prireja osrednjo slovensko proslavo v počastitev Ludvika L. Zamenhofa na temo JEZIKOVNE čLOVEKOVE PRAVICE, ki bo v soboto 16. decembra 2006 ob 10. uri v veliki dvorani Narodnega doma na Ptuju, Jadranska ulica 13. Na njej bo predsednik Združenja za esperanto SlovenijeTomaž Longyka govoril o jezikovnih človekovih pravicah, Janez Zadravec pa o Zamenhofu, tvorcu esperanta in utemeljitelju jezikovnih človekovih pravic.