Predstavitev prevoda esperantskega romana v Slovenj Gradcu

Esperantsko društvo Maribor in Esperantska sekcija Kulturnega društva Slovenj Gradec vabita na predstavitev prevoda esperantskega romana Spomenke Štimec Senca nad pokrajino duše (Ombro sur interna pejzaĝo),  ki bo v soboto, 17. junija 2023, ob 11. uri v Knjižnici Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu. Roman je poslovenil Vinko Ošlak.

Spomenka Štimec se je rodila leta 1949 v Orehovici pri Čakovcu na Hrvaškem. Maturirala je na gimnaziji v Varaždinu, na filozofski fakulteti v Zagrebu pa diplomirala iz nemškega in francoskega jezika. Esperanta se je naučila že kot dijakinja. Od leta 1972 do 1994 je bila zaposlena na Mednarodnem centru za kulturne storitve v Zagrebu. Bila je organizatorka mednarodnih festivalov lutk v mednarodnem jeziku esperantu (Pupteatra Internacia Festivalo). Leta 1994 se je zaposlila na veleposlaništvu Malezije v Zagrebu. Nato je bila do upokojitve tajnica Hrvaške zveze za esperanto. Je članica esperantske literarne akademije. Prevajala je iz hrvaške književnosti v esperanto in v njem pisala lastna literarna dela: Ombro sur interna pejzaĝo(Senca nad pokrajino duše), Aŭstralio. – Nagoya, Tibor Sekelj – Biografia eseo Nesenditaj leteroj el Japanio, Vojaĝo al disiĝo, Geografio de miaj memoroj, Kroata milita noktlibro, Tena – hejmo en Mezeuropo, Tilla, Hodler en Mostar. V hrvaščini pa je objavila: Darija, Dom u srednjoj Europi. Je tudi soavtorica v svetu najbolj razširjenega učbenika esperanta po »zagrebški metodi« (tudi v slovenščini). Njena esperantska in hrvaška dela so prevedena v številne jezike, tudi v kitajščino in japonščino. Večkrat je bila gostja literarnih večerov v Mariboru.

V Hrašćini-Trgovišću, kjer je podedovala  posestvo, od leta 1995 vsako leto prireja srečanje esperantskih avtorjev iz Evrope. Lani je bil njen gost tudi slovenski pisatelj Tone Partljič, čigar knjiga Hotel sem prijeti sonce je izšla tudi v esperantu (prevedel jo je pokojni Zlatko Tišljar), iz esperantskega prevoda pa so knjigo prevedli tudi v bengalščino.