Predstavitev esperanta na OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Evropski dan jezikov 26. septembra smo v Esperantskem društvu Ljubljana delovno proslavili s predavanjema o esperantu v dveh petih razredih Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro v Ljubljani.

 

 

 

 

 

 

 

Nika Rožej in Ostoj Kristan sta najprej razložila namen in cilje mednarodnega jezika esperanta, nato pa po prikazu osnovnih slovničnih pravil in tvorjenja besed vzpodbudila skupno petje ljudske pesmi Marko skače v esperantu. Učenci so se izkazali s pozornim spremljanjem in sodelovanjem pri predavanju. Prevzeli so predstavitvene zgibanke ZES in obljubili, da jih bodo pokazali tudi doma.  (Ostoj Kristan)