Peticija za slovenski jezik na slovenskih univerzah

Esperantisti se borimo tudi za materinščino! Zato podpišite spletno peticijo Za vsestranski razvoj slovenskega jezika in povabite še  druge. Naših politikov ne premakne moč argumentov, temveč argument moči.

Prof. dr. Marko Snoj, izredni član SAZU in predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: 

"Spoštovani kolegice in kolegi, dragi prijateljice in prijatelji doma in na tujem; dragi vsi, ki vam je nekaj do tega, da se slovenski jezik polnokrvno ohrani na slovenskih univerzah, vsi, ki si ne želite evropskega talilnega lonca, vsi, ki se zavedate, da novela zakona o visokem šolstvu, ki je te dni v parlamentarni obravnavi, želi obglaviti slovenščino s členom, ki pravi, da bo univerzitetne programe mogoče izvajati tudi samo v (kakopak slabi) angleščini. Prosim vas, da oddate svoj glas na spletni peticiji http://www.pravapeticija.com/za_vsestranski_razvoj_slovenskega_jezika in s tem zastavite svoje ime za ohranitev slovenščine kot jezika univerzitetnega in znanstvenega diskurza. Prosim, posredujte povezavo tudi prijateljem.

Kolegom in prijateljem iz tujine se opravičujem za nadlegovanje s to slovensko neumnostjo in jim želim, da bodo njihove oblasti glede tega vprašanja modrejše."