Občni zbor ETD Ljubljana bo v soboto, 27. marca

Občni zbor Esperantskega turističnega društva Ljubljana  bo v soboto, 27. marca 2010, ob 12. uri v Ljubljani v prostoru Oddelka za lokalno samoupravo, Štefanova 11. Obravnaval bo poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora, izvolil nove organe za obdobje 2010-2012 in sprejel program dela v letu 2010.