Skupščina ZES

Redna letna Skupščina Združenja za esperanto Slovenije bo v soboto, 21. aprila 2007, ob 10. uri v Ljubljani, Štefanova 11.

Predlagam naslednji dnevni red:

Strani